มาตรการบางอย่างที่เริ่มผ่อนคลายลง

ประธานการประชุมของทีมชั้นนำของเขาในภายหลังเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อ จำกัด การล็อคซึ่งถูกนำมาใช้มากกว่าหกสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามการประกาศที่สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนกว่านายกรัฐมนตรีจะแถลงในวันหยุด ในขณะที่การปลดล็อคส่วนใหญ่คาดว่าจะอยู่ในตำแหน่งเดิมนายจอห์นสันได้เสนอแนะมาตรการบางอย่างที่อาจเริ่มผ่อนคลายลง

แต่นายจอห์นสันยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดนั้นได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลและข้อมูลดังกล่าวจะเข้ามาอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่วันข้างหน้าไม่มี 10 กล่าวว่ามันจะไม่เป็นกรณีของการสะบัดสวิตช์เพื่อยกระดับการวัดทั้งหมดในครั้งเดียวและผู้คนจะต้องเตรียมตัวสำหรับประเภทปกติ เธอได้เปิดเผยบทความเกี่ยวกับทางเลือกที่ได้รับการพิจารณารวมถึงกฎผ่อนคลายในการออกกำลังกายประจำวันหรือให้ผู้คนได้พบกับฟองสบู่สังคมขนาดเล็ก